شماره دانشجویی

نمره

8937109152219

18

8937109152218

0

8937109152201

0

8937109152202

0

8937109152203

0

8937109152205

16

8937109152207

0

8937109151204

0

8937109152209

0

8937109152211

0

8937109152212

0

8937109152216

16

8937109152217

0

8937109152220

0

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |


برای تحویل گزارش کارآموزی یک نفر به عنوان نماینده کلاس گزارشها را جمع آوری کرده و همه را یکجا تحویل آموزش دهد و سپس از طریق ایمیل اطلاع دهد.(از تحویل دادن گزارش به صورت انفرادی به آموزش خودداری فرمایید)دانشجویانی که گزارش خود را تحویل نداده اند:


1- مسلم اسحقی گرجی

2- محمد ابراهیم الهامی

3- یاسر امیری گلوردی

4- محمدرضا بابائی قره تپه

5- قربان حداد

6- هومن حیدری ظهیری

7- محمد مهدی رمضانپور سوچلمائی

8- مسعود زیبنده گرجی

9- رضا زیرک

10- عباس نوروزی همدانی

11- علیرضا وکیلی

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

شیمی عمومی - دانشگاه آزاد واحد نکا چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 0:4

قابل توجه آقایان علیرضا آرادنیا، مسعود قاسمی سامنی و سید امین هاشمی :


فایل زیر را دانلود نمایید

زمان امتحان: روز یک شنبه مورخه 92/04/16 ساعت 9 صبح


دانلود

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی اخذ کرده اند:

آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی چهارشنبه 4/12 (دوازدهم تیرماه) می باشد.

فرم تکمیل شده کارآموزی، پرینت گزارش آموزی و یک نسخه سی دی از گزارش کار

تحویل آموزش دهید.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |


نمرات قطعی و نهایی در تاریخ دوشنبه 3/27 در سایت دانشگاه اعلام شد و به هیچ وجه امکان تغییر آنها وجود ندارد.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |