برای تحویل گزارش کارآموزی یک نفر به عنوان نماینده کلاس گزارشها را جمع آوری کرده و همه را یکجا تحویل آموزش دهد و سپس از طریق ایمیل اطلاع دهد.

 


(از تحویل دادن گزارش به صورت انفرادی به آموزش خودداری فرمایید)

 

 

دانشجویانی که گزارش خود را تحویل نداده اند:

 

1- مسلم اسحقی گرجی

2- محمد ابراهیم الهامی

3- یاسر امیری گلوردی

4- محمدرضا بابائی قره تپه

5- قربان حداد

6- هومن حیدری ظهیری

7- محمد مهدی رمضانپور سوچلمائی

8- مسعود زیبنده گرجی

9- رضا زیرک

10- عباس نوروزی همدانی

11- علیرضا وکیلی

 

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی اخذ کرده اند:

آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی چهارشنبه 4/12 (دوازدهم تیرماه) می باشد.

فرم تکمیل شده کارآموزی، پرینت گزارش آموزی و یک نسخه سی دی از گزارش کار

تحویل آموزش دهید.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |


نمرات قطعی و نهایی در تاریخ دوشنبه 3/27 در سایت دانشگاه اعلام شد و به هیچ وجه امکان تغییر آنها وجود ندارد.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز شنبه 92/03/25 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز شنبه 92/03/25 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |