قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی اخذ کرده اند:

آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی چهارشنبه 4/12 (دوازدهم تیرماه) می باشد.

فرم تکمیل شده کارآموزی، پرینت گزارش آموزی و یک نسخه سی دی از گزارش کار

تحویل آموزش دهید.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |


نمرات قطعی و نهایی در تاریخ دوشنبه 3/27 در سایت دانشگاه اعلام شد و به هیچ وجه امکان تغییر آنها وجود ندارد.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز شنبه 92/03/25 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز شنبه 92/03/25 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز شنبه 92/03/25 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز شنبه 92/03/25 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز سه شنبه 92/03/21 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز سه شنبه 92/03/21 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز پنج شنبه 92/03/16 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |


دانشجویانی که تقاضای بررسی مجدد دارند، حداکثر تا پایان روز پنج شنبه 92/03/16 از طریق ایمیل تقاضای خود را مطرح کنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

لیست دروس ارائه شده در دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر (نیمسال دوم 91-92)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

کاروزی- دانشگاه علمی کاربردی بهشهر پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391 9:0
اعلام نمرات کارورزی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |


نمرات قطعی و نهایی در تاریخ شنبه 11/13 در سایت دانشگاه اعلام شد و به هیچ وجه امکان تغییر آنها وجود ندارد.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

 

اعلام نمرات آزمون پایان ترم تست غیر مخرب دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات آزمون پایان ترم زبان فنی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

 

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات آزمون پایان ترم جوشکاری فولادهای آلیاژی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات آزمون پایان ترم بازرسی و کنترل کیفی جوش 2 دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

 

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات آزمون پایان ترم جوشکاری فلزات غیرآهنی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

 دانشجویانی که درس کارآموزی را با اینجانب اخذ کرده اند آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی تاریخ 9/11/91 می باشد.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات آزمون کتبی آزمایشگاه متالوگرافی دانشگاه علمی کاربردی بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

 

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی- واحد بهشهر می توانند جزوه "کنترل کیفی و بازرسی جوش 2" را از طریق لینک زیر دریافت کنند:


لینک دانلود جزوه MT

لینک دانلود جزوه UT

لینک دانلود جزوه RT

روی لینک ها کلیک راست کرده و گزینه "Save Link as" یا "Save Target As" را انتخاب کنید.

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

نمرات درس جوشکاری فلزات غیرآهنی چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 22:12

اعلام نمرات میانترم درس جوشکاری فلزات غیرآهنی دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

نمرات درس زبان فنی چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 22:8

اعلام نمرات میانترم درس زبان فنی دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

 

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

اعلام نمرات میانترم درس جوشکاری فولادهای آلیاژی دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92

نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

نمرات درس بازرسي و كنترل كيفي جوش 2‏ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 19:51

اعلام نمرات میانترم درس بازرسي و كنترل كيفي جوش 2‏ دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر در نیمسال اول تحصیلی 91-92


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |

لیست دروس ارائه شده در دانشگاه علمی کاربردی واحد بهشهر (نیمسال اول 91-92)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رستمی  | لینک ثابت |